www.powolania.dominikanie.pl

Dominikańska modlitwa o powołania

Panie Jezu Chryste, jak niegdyś powołałeś
w Kościele swoim rodzinę św. Dominika dla
głoszenia Ewangelii, prosimy Cię, poślij i dziś
apostołów na żniwo swoje. Udziel im odwagi,
mądrości i łaski, aby godnie świadczyli przed
ludźmi o Twojej śmierci, Twoim zmartwychwstaniu
i Twoim przyjściu w chwale. Pozwól nam za przyczyną
Twej najświętszej Matki, Opiekunki naszego Zakonu,
być szermierzami wiary oraz światłem
rozpraszającym obojętność i ciemności grzechu.
Który zawsze jesteś z nami.

Amen