Fundacja Hereditas Pro Futuro od 2005 roku zajmuje się m.in. ratowaniem i renowacją cennych zabytków bazyliki Matki Bożej Bolesnej i zabytkowego klasztoru dominikanów. Wspiera również prowadzone przez jarosławskich dominikanów liczne dzieła charytatywne oraz imprezy kulturalne.

KRS 0000 226 435

powyższy numer KRS wystarczy wpisać do odpowiedniej rubryki w druku PIT wraz z podaniem nazwy Organizacji Pożytku Publicznego: Hereditas Pro Futuro

Dowiedz się więcej o działalności Fundacji „Hereditas pro futuro”