Autorem jest znany jarosławski przewodnik, ratownik GOPR, promotor drogi św. Jakuba na Podkarpaciu – Jacek Marian Hołub. Książką to 140 stron, której recenzentem jest dr hab. Tomasz Pudłocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dedykowana ku pamięci dra Kazimierza Gottfrieda, jarosławskiego historyka i badacza.