Przez cały rok w naszej parafii świadczymy pomoc charytatywną rodzinom i osobom samotnym w potrzebie.