Uzyskaliśmy na ten cel dotację w wysokości 130 tyś. zł od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dofinansowanie 80 tyś. zł od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tegoroczne zadanie obejmuje konserwację i restaurację tynków elewacji, konserwację gzymsów i sztukaterii oraz konserwację rzeźb i emblematów. Całość inwestycji przekroczy 400 tyś. zł.