Polecamy waszym modlitwom dzieci, które po raz pierwszy przyjmą Eucharystię.