Program

Ratusz
godz. 17.00
– złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą bł. o. M. Czartoryskiemu OP w sali narad Ratusza,
– odsłonięcie tablicy poświęconej Honorowym Obywatelom Miasta Jarosławia na parterze Ratusza,
– uroczyste przejście ulicami miasta do Bazyliki pw. MB Bolesnej w 240. rocznicę przybycia dominikanów do Jarosławia.
godz. 18.00 – Msza św. w intencji Patrona Miasta,
godz. 19.00 – spotkanie z dr. Witoldem Czartoryskim, Prezesem Fundacji Pełkińskiej XX Czartoryskich
Plac przed Bazyliką
godz. 19.50 – wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia dr. hab. Jackowi Ściborowi,
godz. 20.30 – Koncert Zespołu NIEMAGOTU.

Organizatorzy: Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia, Burmistrz Miasta Jarosławia
Współorganizator: Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu
Partnerzy: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu, Stowarzyszenie Miłośników Koni „Arabian”, Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży „Baszta”.
Patronat Honorowy: Fundacja Pełkińska XX Czartoryskich
Patroni medialni: TVP3 Rzeszów, Twojatv, Pod24, Twoje Video Foto, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, Radio FARA, Tygodnik Katolicki Niedziela, Gazeta Jarosławska, Ekspres Jarosławski, Życie Podkarpackie.