16 maja w naszej bazylice młodzież przyjęła sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Stanisława Jamrozka.