FOTO

Liturgia Wigilii Paschalnej

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Czwartek – Liturgia Wieczerzy Pańskiej