Początek w niedzielę 12 marca na mszach świętych o: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 18:00 i 19:15.

Kontynuacja od poniedziałku do środy na mszach świętych o godz. 8:00 i 18:00.

Głosi: o. Michał Śliż OP – przełożony klasztoru św. Jakuba w Sandomierzu