Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu duszpasterstwa na ferie zimowe.