1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w naszej Bazylice w dni powszednie i niedziele modlimy się o godz. 17.15.

2. Rozpoczynamy tydzień misyjny; szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy głoszący Ewangelię na wszystkich kontynentach.

3. W piątek Święto św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów.

4. Kolejny cykl Mszy św. za naszych bliskich zmarłych rozpocznie się w środę 2 listopada. Kartki z imionami zmarłych można składać w zakrystii lub do puszki przy ołtarzu.

5. W każdy wtorek i czwartek w godz. 10.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.00 będzie można się spotykać na furcie z duszpasterzem w osobistych sprawach.

6. Chór, spotykający się przy szkole Książąt Czartoryskich w klubie Kotłownia, zaprasza chętnych do śpiewania w każdy czwartek o godz. 16.30.

7. Przed Bazyliką ministranci i chorążanki będą rozprowadzać znicze. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu na ferie zimowe.