W placówce organizowanie są wielorakie zajęcia m.in. pomoc w nauce, korepetycje.