Braci, którzy opuszczają nasz klasztor powierzamy opiece Matki Bożej Bolesnej, Pani Jarosławskiej, a nowym braciom życzymy obfitości łask Bożych na nowym miejscu pracy duszpasterskiej.