W dniu 30 kwietnia 2016 roku Ojciec Święty Franciszek powierzył nasz Kościół przemyski nowemu Pasterzowi, Księdzu Biskupowi Adamowi Szalowi, który przez 16 lat pełnił funkcję biskupa pomocniczego. Cieszymy się wszyscy, że nowy metropolita przejmie kierowanie diecezją, którą bardzo dobrze zna, bo w niej się urodził, wychował, dla niej był święcony na kapłana i w której posługuje bardzo ofiarnie jako biskup. Pragniemy przyjąć go całym sercem jako ojca i pasterza, który prowadzić nas będzie ścieżkami wiary na drogach codzienności. Otaczajmy go naszą nieustanną modlitwą, aby Jego posługa przynosiła jak najwięcej duchowych owoców dla dobra całego Kościoła. Modlitwą chcemy także objąć odchodzącego na emeryturę Księdza Arcybiskupa Józefa i wyrazić mu naszą wdzięczność za 23 lata pasterzowania.

Uroczysty ingres Księdza Arcybiskupa Adama będzie miał miejsce w sobotę 21 maja br. o godz. 10.00. Uroczystość rozpocznie się w kościele Ojców Franciszkanów, skąd udamy się w procesji do Archikatedry.
Na to ważne wydarzenie zapraszam kapłanów, osoby życia konsekro-wanego, przedstawicieli ruchów, grup, stowarzyszeń kościelnych i wszystkich wiernych. Niech będą obecni członkowie Ruchu Światło-Życie, Kręgów Domowego Kościoła, Akcji Katolickiej, RAM-u, KSM-u i pozostałych grup parafialnych. Chorych proszę o modlitwę i duchową obecność, która będzie możliwa dzięki posłudze mediów katolickich.

Zapraszam zatem Was wszystkich, Siostry i Bracia, na to niezwykle ważne wydarzenie w życiu naszego lokalnego Kościoła. Niech będzie to dzień powszechnej modlitwy za nowego Pasterza i okazania mu naszej bliskości.

bp Stanisław Jamrozek
BISKUP WIKARIUSZ GENERALNY