AUDIO

Ewangelia wg św. Łukasza – śpiewa o. Piotr Geisler OP
Kazanie o. Przeora Józefa Zborzila OP

FOTO