Prosimy o poinformowanie osób chorych i tych, którzy będąc za granicą pragną jednoczyć się z nami w modlitwie eucharystycznej.