5 chłopców stało się aspirantami (czyli kandydatami do bycia ministrantami,), a 5 kandydatów dołączyło w szeregi ministrantów.

fot. Kacper Montusiewicz