Brat Piotr opowie o sztuce w kontekście Zakonu Kaznodziejskiego. W jego prelekcji będzie o architekturze, a na przykładzie dominikańskim oprze się o bł. Fra Angelico – słynnego malarza. Będzie o arcydziele takim jak figurka Matki Bożej Jackowej, którą miał ratować św. Jacek. Wykład będzie miał wymiar duchowy, więc to nie będzie sucha prelekcja o stylach, ale swoista wędrówka po pięknie sztuki.

Nasz grudniowy prelegent: prelegent: br. Piotr Oleś OP, student IV roku Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie (wcześniej ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim).