Kolejny cykl Mszy św. za naszych bliskich zmarłych rozpocznie się w poniedziałek 2 listopada.