Rzym, Santa Sabina, 7 listopada 2015 r.

Z wielką radością pozdrawiam wszystkich braci, siostry i świeckich dominikanów w dniu, kiedy inaugurujemy jubileuszowy rok Zakonu Kaznodziejskiego. Cieszę się, że mogę przesłać Wam moje pozdrowienia z bazyliki świętej Sabiny, którą ofiarowano świętemu Dominikowi. To tutaj kaznodziejstwo Dominika było zakorzenione.

Dominik lubił modlić się w tym miejscu, tutaj kontemplować i rozmawiać z Bogiem. Pozwalał, by tajemnice życia Chrystusa przenikały jego życie. Lu-bił także – jak o nim mówiono – opowiadać Bogu o tych, których spotkał i którym głosił Ewangelię pokoju. Dla niego iść i głosić, jak pokazuje to mozaika w bazylice świętej Sabiny, oznaczało zawsze głosić jedność. Jedność między osobą prostą a kimś szlachetnie urodzonym, jedność między wierzącymi i niewierzącymi, jedność wszystkich ludzi – bo wszyscy ludzie są zdolni do tej samej jedności. To właśnie tę jedność chciał głosić. Jego przekonanie o tym płynęło z wizji Piotra i Pawła: od Pawła wziął Pisma, objawienie, jedność i plan Boży, natomiast Piotr wyposażył go we wszystko, co potrzebne, aby wyruszyć. Dominik wyruszył więc i zostawił otwarte drzwi!

To jest właśnie Jubileusz naszego Zakonu: Dominik otwiera drzwi, spogląda na nie i widzi pierwsze przedstawienie Ukrzyżowania. Głosić Ewangelię pokoju to głosić życie, które zostało nam udzielone w obfitości przez ukrzyżowanego Mesjasza. A potem Dominik idzie i przyłącza się do tych, do których wcześniej przyszedł Chrystus.

A zatem mottem na ten Jubileusz niech będą słowa: Idźcie i głoście!

br. Bruno Cadoré OP
generał Zakonu Kaznodziejskiego