Łukasz Popko OP

Ojciec Łukasz Popko

Urodzony w 1978 roku. Biblista.

Obronił doktorat z nauk biblijnych w słynnej Szkole Biblijnej i Archeologicznej prowadzonej przez dominikanów w Jerozolimie. Tematem pracy, którą pisał pod kierunkiem o. Francolino Gonçalves’a OP, była metafora małżeństwa w proroctwie Jeremiasza (2,1-4,2). Wykłada egzegezę Starego Testamentu w krakowskim Kolegium Zakonu Dominikanów oraz na École Biblique.