Zapraszamy wszystkich wiernych, a zwłaszcza tych, którzy mają w swoich rodzinach osoby dotknięte nałogami.