Centralna uroczystość odpustowa. Fot. Marcin Mituś, Kacper Montusiewicz.