Program koncertów:

Niedziela, 23 sierpnia, Opactwo, godz. 20:00
Ritornello – Tripudium Mortis – Tańce Śmierci

Poniedziałek, 24 sierpnia, kościół oo. Reformatów – Franciszkanie, godz. 20:00
Micrologus – Laudario di Cortona – Laudy franciszkańskie

Wtorek, 25 sierpnia, cerkiew greckokatolicka, godz. 20:00
Jerycho – Laudario Polonico – Dziedzictwo laudy franciszkańskiej w Polsce

Środa, 26 sierpnia, kościół oo. Reformatów – Franciszkanie, godz. 20:00
La Morra – Boska Komedia

Czwartek, 27 sierpnia, Kolegiata pw. Bożego Ciała, godz. 20:00
Al Kindi – „Poezja mistyczna i muzyka czasów krucjat”.

Piątek, 28 sierpnia, bazylika MB Bolesnej – Dominikanie, godz. 20:00
OP – Chorał ze źródeł dominikańskich w ujęciu lateralnym

Sobota, 29 sierpnia, bazylika MB Bolesnej – Dominikanie, godz. 20:00
Schola Węgajty – Ludus Danielis – Gra o proroku Danielu

Niedziela, 30 sierpnia, bazylika MB Bolesnej – Dominikanie, godz. 9:30
Missa Gregoriana

Więcej informacji na www.festiwal.jaroslaw.pl