Nasi bracia święcenia kapłańskie otrzymali w sobotę 23 maja w krakowskiej bazylice Świętej Trójcy z rąk ks. bpa Grzegorza Rysia.

Błogosławieństwo prymicyjne bezpośrednio po parafialnej procesji Bożego Ciała.