Wizytacja odbyła się w niedzielę 1 marca. Centralnym punktem była Eucharystia sprawowana w naszej bazylice przez ks. Arcybiskupa. Po liturgii w atrium klasztoru odbyło się spotkanie z przedstawicielami grup duszpasterskich.