O chrześcijańskim sensie cierpienia mówił o. dr Paweł Klimczak OP – rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.