Na nabożeństwo składają się: konferencja, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz adoracja Krzyża.

Będzie to nasze przygotowanie się do Tajemnic Wielkiego Tygodnia – męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.