Prosimy poinformować osoby starsze czy chore oraz osoby pochodzące z Jarosławia, a mieszkające za granicą, aby mogły skorzystać z tej możliwości.

Oglądaj:

24.12.2014 | Pasterka z Bazyliki w Jarosławiu. przez twojatvjaroslaw