Po renowacji w Krakowie Cudowna Pieta została uroczyście wprowadzona do Bazyliki.