Anonimowi Alkoholicy to ogólnoświatowa wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy pomagają sobie nawzajem trwać w trzeźwości. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

Członkowie wspólnoty podczas mityngów AA i spotkań indywidualnych dzielą się swym doświadczeniem, siłą i nadzieją, jak osiągnąć trzeźwość i w niej trwać.

Uczestnictwo nie jest związane z żadnymi składkami ani opłatami. Jak stanowi preambuła AA: „Jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.”

Podstawą programu AA jest Dwanaście Kroków, zbiór zasad opartych na zdobytym drogą prób i błędów doświadczeniu pierwszych uczestników AA. Dwanaście Kroków, urzeczywistniane jako pewien sposób życia, zawiera elementy występujące w wielu religiach. Kroki te pomagają uczestnikom AA na całym świecie żyć w trzeźwości i spełniać się w takim życiu.

Przyjdź na spotkanie do nas lub innych grup AA w Jarosławiu:

„Źródło”, ul. Kościuszki 18, poniedziałek: godz. 17.30
„Iskra”, ul. Jana Pawła II 16 (Klasztor OO. Reformatów) , wtorek: godz. 18.00
„Razem”, ul Kościuszki 18 (Szpital – Oddział odwykowy), środa i sobota: godz. 18.00
„Albert”, ul. 3 Maja 12 (Kościół NMP Królowej Polski), piątek: godz. 18.30