W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada Msze św. w naszej Bazylice według porządku niedzielnego o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 18.00 i 19.15. Msze św. na Starym i Nowym Cmentarzu będą celebrowane o godz. 14.00. Razem z Ojcami Franciszkanami będziemy celebrować Eucharystię przy kaplicy Starego Cmentarza.

Z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W uroczystość Wszystkich Świętych można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych spełniając następujące warunki: należy wyzbyć się przywiązania do grzechu, przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św., nawiedzić kościół lub kaplicę publiczną i odmówić tam modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.