Zdjęcia oraz nagrania audio z Liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

AUDIO

FOTO

Fot. Jakub Kołcz, Tobiasz Nogaj