• Procesja przejdzie w tym roku ulicami: Jana Pawła II, Szczytniańską, Grochowską i zakończy się przy kaplicy Studzienki przy ul. Cegielnianej. Mieszkańców prosimy o przygotowanie ołtarzy, które będą rozmieszczone: pierwszy na ul. Szczytniańskiej, drugi na rogu ul. Szczytniańskiej i Danilewicza, trzeci na ul. Grochowskiej i czwarty przy kaplicy Studzienki, gdzie nastąpi zakończenie procesji.
  • Informujemy, że tego dnia nie będzie mszy św. o godz. 11:00.