Niech ten wyjątkowy czas,
gdy Słowo Ciałem się stało,
aby objawić światu dar Bożej Miłości,
napełni ufnością i nadzieją,
serca wszystkich wierzących.

Z najlepszymi życzeniami dla naszych
parafian dobrodziejów i sympatyków
bracia dominikanie