Subprzeor, sekretarz kapituły konwentu, wikariusz parafii, katecheta, opiekun ministrantów, chorążanek, bielanek i imeldanek, duszpasterz młodzieży i odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania, duszpasterz chorych w parafii.

W niedzielę najczęściej odprawia Mszę św. o godz. 14:00