Przywilej ten wynika ze szczególnej łączności bazylik mniejszych z następcą św. Piotra. W 1966 roku papież Paweł VI nadał kościołowi Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu tytuł Bazyliki.

Z racji uroczystości nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.